LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỦY SẢN
Tuần thứ 16 từ ngày 23/04/2018 đến ngày 29/04/2018
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
08:00 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ chủ trì (Theo lịch của TTr. Hà Công Tuấn) A. Toản - Vụ trưởng Vụ KHTC cùng dự, Vụ Kế hoạch Tài chính*, Số 11 - Lê Hồng Phong
14:00 Làm việc với Cục Đăng kiểm Việt Nam A. Đức - Giám đốc Trung tâm ĐKTC, Cục ĐKVN
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Nghỉ Lễ 30/4 - ngày Thống nhất đất nước
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
Đi công tác (Theo lịch của Bộ trưởng) Theo QĐ,
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
09:30 ĐH trù bị Chi bộ Trung tâm đăng kiểm tàu cá Giấy triệu tập ĐV, TTĐK
14:00 Thẩm định TMDC & Kinh phí "Xây dựng phần mềm & áp dụng hệ thống chứng nhận nguồn gốc điện tử IUU) Trung tâm Thông tin thủy sản*, GM, 102-A2
16:00 làm việc với TH-TTXVN (phát lúc 18h00 chiều tối nay) TB, TCTS
Nghỉ tuần lễ 30/4-1/5
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
08:30 Đại hội Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm tàu cá Theo giấy triệu tập của Chi bộ, 103.A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Tham dự Đại hội Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm tàu cá Đ/c Tạ Minh Phương, 103 A2
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
Đi công tác (Theo lịch của Bộ trưởng) Theo QĐ,
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Đại Hội Chi bộ "Trung tâm đăng kiểm tàu cá" Trung Tâm Đăng kiểm tàu cá *, GM, 103-A2-TCTS
14:00 Hội nghị tổng kết công tác p/h với Giáo Hội PGVN "thả giống, phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản" Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, GHPHVN, GM, 103-A2-TCTS
16:30 (Dự kiến: nếu đầy đủ thủ tục, Hồ sơ):Thẩm định Hồ sơ đánh giá ĐTM "Kiểm ngư Phú Quốc" GM, Vụ KHCN và HTQT*, Cục Kiểm Ngư, Phòng họp-Cục Kiểm ngư
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
Đi công tác (Theo lịch của Bộ trưởng) Theo QĐ,
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
Giỗ Tổ Hùng Vương
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Kiểm tra công tác thực hiện Dự án ĐTXD tại Phú Quý, Bình Thuận (theo lịch của Lãnh đạo Bộ) Vụ Kế hoạch Tài chính*, và theo QĐ,
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
07:30 Công tác địa phương (Theo lịch TTr. Vũ Văn Tám) Vụ NTTS*, Vụ KHCN và HTQT, Vụ Kế hoạch Tài chính, Theo GM, Long An
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
09:00 Chuyền bay Hà Nội >> Đà Nẵng Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, HN-QN
14:00 HỘI NGHỊ VỀ BẢO TỒN BIỂN - IUU (Cù Lao Chàm - Quảng Nam) Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, IUCN, GM, QUẢNG NAM
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Kiểm tra công tác thực hiện Dự án ĐTXD tại Phú Quý, Bình Thuận (theo lịch của Lãnh đạo Bộ) Vụ Kế hoạch Tài chính*, và theo QĐ,
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
07:30 Dự Hội trợ VietShrimp và Hội thảo phát triển ngành tôm Vụ NTTS, Vụ KHCN và HTQT, Bạc Liêu
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:15 Chuyến bay ĐÀ NẴNG >> HÀ NỘI Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, IUCN, QN - HN
14:00 làm việc với WWF Vụ KHCN và HTQT*, WWF, GM, 102-A2-TCTS
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Kiểm tra công tác thực hiện Dự án ĐTXD tại Phú Quý, Bình Thuận (theo lịch của Lãnh đạo Bộ) Vụ Kế hoạch Tài chính*, và theo QĐ,
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
07:30 Dự Hội trợ VietShrimp và Hội thảo phát triển ngành tôm Vụ NTTS, Vụ KHCN và HTQT, Bạc Liêu
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
Nghỉ tuần lễ 30/4-1/5
08:00 Dự Lễ Kỷ niệm 54 năm Tổng Cty Rạng Đông GM, Thanh Xuân - HN
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
07:30 Dự Hội trợ VietShrimp và Hội thảo phát triển ngành tôm Vụ NTTS, Vụ KHCN và HTQT, Bạc Liêu
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
Nghỉ tuần lễ 30/4-1/5
In lịch
Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan