LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỦY SẢN
Tuần thứ 2 từ ngày 15/01/2018 đến ngày 21/01/2018
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
14:00 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Vụ BT & PTNLTS Theo GM, 103.A2
08:30 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Cục Kiểm ngư Theo GM, Hội trường Cục KN
14:00 Họp Tổ IUU A. Quang Hùng - PTCT, Thành viên Tổ IUU, Vụ KHCN và HTQT*, 102.A2
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Nghe báo cáo chuẩn bị tài liệu phục vụ Tờ trình ra nhập các Hiệp định Vụ KHCN và HTQT, Và các thành viên trong tổ của TCTS, 205_A2
09:30 Họp góp ý dự thảo chiến lược nuôi biển Vụ NTTS* và mời các thành viên tham dự, 102_A2
14:00 Hội nghị tổng kết 2017 và triển khai kế hoạch 2018 của Vụ BT và PTNL Thủy sản Theo GM, 103_A2
14:30 Bộ trưởng tiếp Đại sứ Úc Vụ KHCN và HTQT, 7_A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
09:30 Chủ trì: Vụ KHCN&HTQT báo cáo, tài liệu về nội dung phục vụ Bộ Trưởng thăm và làm việc với EC (Theo CV số 149/BNN-HTQT ngày 8/1/2018) Văn phòng Tổng Cục, Vụ KHCN và HTQT*, P-205A2
10:00 Rà soát kinh phí, nguồn...để triển khai kế hoạch Chỉ thị 45TTg (Vụ KHTC mời A.Hà -Vụ TC); Văn phòng Tổng Cục, Vụ Kế hoạch Tài chính*, Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ KHCN và HTQT, Vụ Khai thác thủy sản, Cục Kiểm Ngư, Trung tâm Thông tin thủy sản, 205A2
14:00 Dự Tổng kết công tác năm 2017, kế hoạch 2018 Vụ Bảo tồn &PTNL (Theo GM), TCTS
16:00 Hà Nội – Kiên Giang Kien Giang
08:30 Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, kế hoạch 2018 - CỤC KIỂM NGƯ Theo GM, Cục Kiểm Ngư*, Nhà A8 - TCTS
14:00 Họp Tổ IUU (Mời A.Oai - Quyền TCT tham dự và chỉ đạo): BC Rà soát kế hoạch tổng thể, hoàn thiện các VB (Như kết luận cuộc họp trước): QĐ thành lập tổ IUU, Bảng phân công nhiệm vụ, cơ chế phối hợp...Tờ trình, Kế hoạch, Dự thảo QĐ triển khai chỉ thị 45/CT-TTg Tổ IUU , Vụ KHCN và HTQT*, Lê Trung Kiên,Hà Lê,Dương Văn Cường,Lê Thị Kim Dung,Nguyễn Thị Trang Nhung,Lê Trần Nguyên Hùng,Nguyễn Thị Phương Dung,Phan Thị Huệ,Nguyễn Văn Trung,Phạm Quang Toản, P-102-A2-TCTS
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
08:30 Họp triển khai kế hoạch năm 2018 của Tổng cục Thủy sản Lãnh đạo Tổng cục; Lãnh đạo các đơn vị thuộc TC; Trưởng, phó các phòng thuộc: Cục KN, các Trung tâm và Văn phòng TC, Theo GM, Văn phòng Tổng Cục, Vụ Kế hoạch Tài chính*, 103.A2
14:00 (a. Luân PTCT dự và chỉ đạo): Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp năm 2017 với Cục Cảnh sát giao thông Cục Kiểm Ngư*, Theo GM, Hội trường Cục KN
14:00 Hội nghị Tổng kết công tác 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018 Đảng bộ Tổng cục Thủy sản. Lễ trao tăng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên thuộc Đảng bộ 103.A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
14:00 Hội nghị Tổng kết công tác 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018 Đảng bộ Tổng cục Thủy sản. Lễ trao tăng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên thuộc Đảng bộ Toàn thể đảng viên và theo GM, 103 A2
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2018 của Tổng cục Thủy sản Theo GM, 103_A2
14:00 Hội nghị Tổng kết công tác phối hợp năm 2017 với Cục Cảnh sát giao thông Cục Kiểm Ngư*, Vụ Pháp chế, Thanh tra, Theo GM, HT Cục KN
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
07:30 Dự và đồng chủ trì với UBND tỉnh Kiên Giang: Hội thảo “Định hướng và giải pháp nâng cao giá trị sản phẩm hải sản khai thác tỉnh Kiên Giang” Vụ Khai thác thủy sản*, Hoi truong A - VP UBND tỉnh Kiên Giang
19:55 (Kiên Giang) Cần Thơ - Hà Nội
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
14:00 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Vụ Nuôi trồng TS Vụ Nuôi trồng thủy sản*, Theo GM, 103.A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Họp Hội đồng lương của Tổng cục Văn phòng Tổng Cục*, Thành viên Hội đồng, 102 A2
14:00 Tham dự Tổng kết năm của Vụ Nuôi trồng thủy sản 103 A2
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Nghiệm thu nhiệm vụ môi trường Theo QĐ, 205_A2
10:00 (HOÃN) Làm việc với Vụ NTTS về đề xuất của Viện NCNTTS II Vụ NTTS*, Vụ KHCN và HTQT, 207_A2
14:00 Dự Hội nghị tổng kết 2017 và triển khai kế hoạch 2018 của Vụ NTTS Theo GM, 103_A2
17:30 Làm việc với chuyên gia Sol (WCPFC)
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
14:00 Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, kế hoạch 2018: VỤ NTTS Theo GM , Vụ Nuôi trồng thủy sản*, TCTS
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
14:00 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của Văn phòng Tổng cục Văn phòng Tổng Cục*, Theo GM, 103.A2
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Hội nghị tổng kết Hoạt động UB Codex Việt Nam 2017 (LĐ Vụ KHCN và HTQT dự) Theo GM, KS Mường Thanh - 78 Thợ Nhuộm, HN
08:30 Công tác địa phương Vụ NTTS*, Sóc Trăng, Bạc Liêu
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
09:00 Hội đồng tư vấn nhiệm vụ hợp tác VN-Hàn Quốc: “Thăm dò nguồn lợi...cá mút đá ở vùng dốc thềm lục địa Việt Nam Vụ Khai thác thủy sản*, (Theo QĐ-Hội đồng), P-102-A2-TCTS
14:00 Dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, kế hoạch 2018: VĂN PHÒNG TCTS Theo GM, Văn phòng Tổng Cục*, P-103A2-TCTS
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
08:30 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng của Tổng cục Văn phòng Tổng Cục*, Thành viên Hội đồng, 103.A2
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
08:00 Công tác địa phương Vụ NTTS*, Sóc Trăng, Bạc Liêu
09:00 Làm việc với nhóm khảo sát của Nhật (Giao LĐ Vụ KH-TC chủ trì) Vụ KHCN và HTQT*, Vụ Khai thác thủy sản, Cục Kiểm Ngư, Trung tâm Thông tin thủy sản, 102_A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Chủ tịch Hội đồng thẩm định điều chỉnh TMDC, Dự toán "Nhiệm vụ khảo sát 4 Tỉnh miền Trung" (Theo QĐ thành lập Hội đồng), Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, P-102-A2
09:15 Làm việc với Đoàn các doanh nghiệp NHẬT BẢN "V/v: Hiện đại hóa nghề cá" Vụ Kế hoạch Tài chính*, TCTS
14:00 Chủ tịch Hội đồng thẩm định TMDC Đề án "Cấm hoạt động khai thác thủy sản có thời hạn ở vùng biển Việt Nam" (Theo QĐ - Hội đồng), Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, P-102-A2-TCTS
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
07:30 Hội thảo "Đẩy mạnh sự đóng góp của nhiều bên cho hợp tác Quốc tế về các giải pháp phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản khu vực Đông Nam Á" Theo GM, TPHCM
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
In lịch
Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan