LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỦY SẢN
Tuần thứ 29 từ ngày 24/07/2017 đến ngày 30/07/2017
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Vũ Văn Tám
TTr, Tổng Cục trưởng
08:00 Đoàn giám sát của UBTV Quôc hội họp lấy ý kiến Dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh" TCTS* (Vụ KTTS*, Cục Kiểm ngư, Vụ NTTS, Vụ KH-TC), theo GM, , Phòng họp Tân trào, Tầng 2, Nhà Quốc hội, Ba Đình
13:30 Hội ý Lãnh đạo Tổng cục Thủy sản TCTS* (LĐ TCTS, CVP TCTS, VTr Vụ KHTC), , 205_A2 NCH
16:00 Nghe báo cáo tiếp thu, giải trình Luật Thủy sản (sửa đổi) TCTS* (Các Lãnh đạo TCTS, Vụ PCTTr*, Thủ trưởng các đơn vị thuộc TCTS), Vụ Pháp chế, GM, , 103A2 NCH
Nguyễn Ngọc Oai
Phó Tổng Cục trưởng
08:00 Kiểm tra tình hình tàu đóng mới theo NĐ 67 tại Ninh Thuận Thành phần Đoàn công tác, Ninh Thuận
14:00 Làm việc với Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Ninh Thuận Thành phần Đoàn công tác, Ninh Thuận
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
14:00 Sơ kết công tác đảng Đảng bộ Bộ NNPTNT (theo GM) Đồng chí Lưu Văn Huy - Phó Bí thư Đảng ủy, Số 2 Ngọc Hà
14:00 Hội ý Lãnh đạo Tổng cục (theo lịch Tổng cục trưởng) theo lịch TCTrg, 205 A2
14:00 Đại hội Chi bộ Văn phòng Tổng cục Thuỷ sản Chi bộ Đại hội điểm: mời cấp Uỷ các Chi bộ trực thuộc tham dự, theo GM, 103 A2
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
09:30 Họp với VASEP về một số nội dung liên quan đến Hội trợ VietFish Trung tâm Thông tin thủy sản, Vụ KHCN và HTQT, Vụ Nuôi trồng thủy sản, Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Tổng Cục, 205_A2
10:30 Họp với TC 5 về phối hợp truyền thông cá tra Vụ KHCN và HTQT, Vụ Nuôi trồng thủy sản, A Nam VASEP, A Phong NAFI, 205_A2
13:30 Hội ý Lãnh đạo TCTS Theo TB, 205_A2
16:00 Báo cáo tiếp thu, chỉnh sửa Luật thủy sản (sửa đổi) Thanh viên TBT, 103_A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Vũ Văn Tám
TTr, Tổng Cục trưởng
08:00 Làm việc với các đơn vị P216-A10
17:00 (Dự kiến) Làm việc với UB KHCNMT Quốc hội
Nguyễn Ngọc Oai
Phó Tổng Cục trưởng
07:00 Ninh Thuận -> Nha Trang -> TP. HCM Thành phần Đoàn công tác,
14:00 Kiểm tra tình hình tàu đóng mới theo NĐ 67 tại TP. HCM Thành phần Đoàn công tác, TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Duyệt kế hoạch Đại hội Chi bộ Trung tâm Khảo nghiệm KNKĐ NTTS Thường vụ Đảng ủy, đ/c Tạ Minh Phương, Cấp uỷ Chi bộ TTKNKN, 205 A2
09:00 Duyệt kế hoạch Đại hội Chi bộ Trung tâm KNKN Cần Thơ Thường vụ Đảng ủy, đ/c Tạ Minh Phương, mời đ/c Vũ Tuấn Cường, 205 A2
09:30 Duyệt kế hoạch Đại hội Chi bộ Vụ Bảo tồn và PTNL Thường vụ Đảng uỷ, đ/c Tạ Minh Phương, cấp uỷ Chi bộ Vụ Bảo tồn và PTNL,
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
08:00 Làm việc với Học viện Nông nghiệp Theo GM, HVNN
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Vũ Văn Tám
TTr, Tổng Cục trưởng
08:30 Làm việc với Cục Kiểm ngư về một số nhiệm vụ trọng tâm TCTS* (PTCT. Nguyễn Ngọc Oai, Cục Kiểm ngư*, VTr Vụ KH-TC), GM, , 103A2 NCH
14:00 Họp Tổ công tác triển khai Đề án Khai thác viễn dương Tổ công tác, TCTS (PTCT. Nguyễn Ngọc Oai, Vụ KTTS*, Vụ KHCN&HTQT), Vụ HTQT, theo GM, , 103A2 NCH
16:00 Làm việc với Tổng cục Thuỷ sản chuẩn bị họp BCĐ lần IX TCTS* (PTCT. Nguyễn Ngọc Oai, Vụ KTTS*), GM, , 102A2 NCH
Nguyễn Ngọc Oai
Phó Tổng Cục trưởng
08:00 Kiểm tra tình hình tàu đóng mới theo NĐ 67 tại TP. HCM Thành phần Đoàn công tác, TP. HCM
14:00 TP. HCM -> Tiền Giang Thành phần Đoàn công tác,
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Vũ Văn Tám
TTr, Tổng Cục trưởng
14:00 Nghe báo cáo tổng hợp về công tác Quy hoạch phát triển ngành Theo lịch Bộ trưởng, , 2A2
Nguyễn Ngọc Oai
Phó Tổng Cục trưởng
08:00 Kiểm tra tình hình tàu đóng mới theo NĐ 67 tại Tiền Giang Thành phần Đoàn công tác, Tiền Giang
14:00 Làm việc với Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh Tiền Giang Thành phần Đoàn công tác, Tiền Giang
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
14:00 Báo cáo về công tác Quy hoạch phục vụ phát triển ngành (theo lịch Bộ trưởng) Vụ Kế hoạch Tài chính, số 2 Ngọc Hà
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Vũ Văn Tám
TTr, Tổng Cục trưởng
(Dự kiến) Họp tổng kết Nghị định 67 do Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh ĐÌnh Dũng chủ trì TCTS* (PTCT. Nguyễn Ngọc Oai, Vụ KTTS*), theo GM, , VPCP
14:00 Giao ban tháng Tổng cục Thủy sản 103A2 NCH
Nguyễn Ngọc Oai
Phó Tổng Cục trưởng
07:00 Tiền Giang -> Vĩnh Long
14:00 Kiểm tra tình hình tàu đóng mới theo NĐ 67 tại Vĩnh Long Thành phần Đoàn công tác, Vĩnh Long
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Phó Tổng Cục trưởng
Vĩnh Long -> Cần Thơ -> Hà Nội Đoàn công tác,
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
In lịch
Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan