LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỦY SẢN
Tuần thứ 39 từ ngày 28/09/2020 đến ngày 04/10/2020
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:30 Họp theo lịch TTr. Phùng Đức Tiến Lê Thị Kim Dung,Nguyễn Thị Phương Dung, 101_B6
09:30 Giao ban tuần TCTS LĐTC, Thủ trưởng các đơn vị, 103_A2
10:00 Thứ trưởng nghe báo cáo giải trình trả lại nhiệm vụ SPQG Vụ Nuôi trồng thủy sản, Vụ KHCN và HTQT, 101_B6
14:00 Nghe báo cáo sửa đổi Thông tư số 48/2014 hướng dẫn quản lý, xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, công bố tiêu chuẩn quốc gia (Theo lịch TTr. Lê Quốc Doanh) (PTCT. Nguyễn Quang Hùng dự) Vụ KHCN và HTQT*,
14:00 Dự lễ ký kết hợp tác phát triển hàu giống giữa Ninh Bình và Quảng Ninh Vụ Nuôi trồng thủy sản*, Vụ KHCN và HTQT, Quảng Ninh
07:30 Hội nghị phát triển Tôm _Lúa Vụ KHCN và HTQT*, Vụ Nuôi trồng thủy sản, Trung tâm Thông tin thủy sản, Bạc Liêu
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
09:30 Họp giao ban Tổng cục 103 A2
14:00 Làm việc với Vụ Kế hoạch Tài chính về giải ngân vốn đầu tư công đến 30/9 206 A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
09:30 Giao ban TCTS The lịch đ/c TCT, 103-A2
14:00 Nghe báo cáo sửa đổi Thông tư số 48/2014 (TTr. Lê Quốc Doanh HOÃN) Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ KHCN và HTQT*, 2A2-BNN
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:30 Nghe báo cáo nội dung trả lời NOAA (Mời a Hùng PTCT dự) Vụ KHCN và HTQT, Vụ Khai thác thủy sản*, VASEP, NAFI, 102_A2
09:00 Làm việc với Vụ NTTS Văn phòng Tổng Cục, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ KHCN và HTQT, Vụ Nuôi trồng thủy sản*, 102_A2
10:30 Làm việc nội dung liên quan đến Trung tâm thông tin thủy sản Vụ Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Thông tin thủy sản*, 202_A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tại cơ quan
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
09:00 Rà soát, hoàn thiện sửa đổi, bổ sung NĐ67/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thuỷ sản (Phần BT&PTNL) Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ Nuôi trồng thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, Tổ soạn thảo, 103-A2
14:00 Rà soát, hoàn thiện sửa đổi, bổ sung NĐ67/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thuỷ sản (Phần Khai thác, hạ tầng cảng cá & KNĐTTB) Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ Nuôi trồng thủy sản, Vụ Khai thác thủy sản*, Tổ soạn thảo, 103-A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
07:30 Hội nghị TCC ngành nông nghiệp các tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc (Theo lịch Bộ trưởng) Vụ Kế hoạch Tài chính*, Chánh VP Tổng cục Dương Văn Cường, Sơn La
08:00 Thứ trưởng công tác địa phương (Giao A Toản VT Vụ KHTC chuẩn bị và dự) Vụ Kế hoạch Tài chính*, Hà Tĩnh
17:30 Dự lễ Trung thu cùng các cháu của TCTS Toàn thể Tổng cục và các cháu của các gia đình, , Đoàn Thanh niên và Côbg đoàn tổng cục*, Sân Tổng cục
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tại cơ quan
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
09:00 Rà soát, hoàn thiện sửa đổi, bổ sung NĐ67/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thuỷ sản (Phần NTTS) Tổ soạn thảo, Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ Nuôi trồng thủy sản*, Vụ Khai thác thủy sản, 102-A2
14:00 Kiểm tra tình hình triển khai, nội dung, sản phẩm "Dự án nội đồng" Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, Theo QĐ, GM, Trường ĐH KHTN
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:30 Dự lễ khai mạc tuần lễ sản phẩm OCCOP Hoàng Quốc Việt
09:30 Họp nhiệm vụ ao cá bác hồ Vụ Kế hoạch Tài chính*, Theo GM, 102_A2
15:00 Làm việc với A04, Bộ CA (Theo lịch TTr. Hà Công Tuấn) Văn phòng chuẩn bị nội dung, 2_A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Công tác tại Bình Thuận Vụ Kế hoạch Tài chính*,
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
Kiểm tra tình hình lắp đặt, quản lý và vận hành hệ thống GSHT (VMS) Vụ Khai thác thủy sản, Trung tâm Thông tin thủy sản*, GM, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
Lễ kết nối tiêu thụ cá tra thị trường phía Bắc (Bếp ăn tập thể) Vụ Nuôi trồng thủy sản*, Hoàng Quốc Việt
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Công tác tại Bình Thuận Vụ Kế hoạch Tài chính*,
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
Kiểm tra tình hình lắp đặt, quản lý và vận hành hệ thống GSHT (VMS) Vụ Khai thác thủy sản, Trung tâm Thông tin thủy sản*, GM, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
Họp với Trường ĐH Nha Trang Theo GM, Khánh Hòa
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
In lịch
Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan