LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỦY SẢN
Tuần thứ 48 từ ngày 02/12/2019 đến ngày 08/12/2019
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:30 Góp ý danh mục đầu tư công trung hạn (Mời LĐTC) Vụ Kế hoạch Tài chính*, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tổng cục, 103_A2
10:00 Làm việc về truyền thông IUU giai đoạn 6 tháng tiếp theo (A Hùng PTCT) CVP*, Vụ KHCN và HTQT, Hà Lê,Phan Thị Huệ,Nguyễn Văn Trung,Nguyễn Minh Tánh, 205_A2
13:30 Làm việc với nhóm WB về dự án PTTS bền vững Vụ KHCN và HTQT, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Vụ Nuôi trồng thủy sản, 102_A2
15:00 Dự họp báo Chính phủ (Theo lịch TTr. Phùng Đức Tiến) Phan Thị Huệ, TTHNQT
15:30 (HOÃN) Làm việc với Cục Kiểm ngư về một số nội dung giao trong giao ban tháng LĐTC, Văn phòng Tổng Cục, Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục Kiểm Ngư*, Vụ KHCN và HTQT, 102_A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Họp về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (lịch TCTrg) Vụ KHTC chuẩn bị tài liệu, ,
Làm việc với Cục Kiểm Ngư (lịch TCTrg) theo lịch TCTrg và mời Đảng ủy Cục cùng tham dự.,
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Góp ý danh mục đầu tư công trung hạn Theo lịch TCT, 103-A2
10:00 Làm việc về truyền thông IUU giai đoạn 6 tháng tiếp theo Theo lịch TCT, 205-A2
12:30 Hà Nội >> Bangkok Đoàn công tác theo QĐ, Vụ KHCN và HTQT*, Thái Lan
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:00 Dự lễ kỷ niệm 60 năm Viện KHTL VN Văn phòng Tổng Cục*, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Phố Chù Bộc
11:00 HN _ Cần Thơ
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
13:30 Tham dự giao ban về công tác đầu tư XDCB (lịch Bộ) Vụ Kế hoạch Tài chính*, Cục Kiểm Ngư, một số đơn vị Chủ đầu tư (Vụ KHTC phối hợp Cục XDCT thông báo)., Số 2 Ngọc Hà
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
Công tác nước ngoài (Tổ 689 - IUU) Đoàn công tác theo QĐ, Vụ KHCN và HTQT*, Thái Lan
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
07:30 Làm việc với tỉnh Sóc Trăng (Theo lịch Bộ trưởng) Vụ Nuôi trồng thủy sản*, Vụ Kế hoạch Tài chính, Sóc Trăng
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
08:15 Làm việc với Văn phòng về Quy chế chi tiêu nội bộ Văn phòng Tổng Cục*, Lãnh đạo, chuyên viên tài chính Vụ KHTC, 102 A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
Công tác nước ngoài (Tổ 689 - IUU) Đoàn công tác theo QĐ, Vụ KHCN và HTQT*, Thái Lan
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
Công tác địa phương (Theo lịch TTr. Phùng Đức Tiến) Tổ IUU*, Thanh Hóa
08:00 Hội nghị ISG (Theo lịch Bộ trưởng) Vụ Nuôi trồng thủy sản, Trung tâm Thông tin thủy sản, Pan Pacific hotel
14:00 Làm việc với ACIAR Vụ KHCN và HTQT, 205_A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
08:15 Làm việc với Vụ Khai thác thủy sản về Quy định quản lý nhiệm vụ công ích Vụ Khai thác thủy sản*, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ KHCN và HTQT, 102 A2
14:00 Họp Đảng ủy Tổng cục Văn phòng Tổng Cục*, Ban chấp hành Đảng ủy Tổng cục, 102 A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:45 (A.Trung - VT Vụ KTTS dự) Họp "Biển Đông & Biển đảo" tháng 10-11/2019" Vụ Khai thác thủy sản*, Bộ Ngoại giao
12:20 Bangkok >> Hà Nội Đoàn công tác theo QĐ, Vụ KHCN và HTQT*, Thái Lan
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:30 Hội thảo tiêu chí đánh giá TCC Nông nghiệp Vụ Kế hoạch Tài chính*, KS La Thành
14:00 Tọa đàm "Cơ cấu lại ngành NN: Thúc đẩy liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với Thị trường tiêu thụ" Vụ Kế hoạch Tài chính*, Trụ sở báo (Dương Đình Nghệ)
14:00 (HOÃN) Họp HĐ sáng kiến (VPTC tổng hợp báo cáo LĐTC trước 16h ngày 5/12) Văn phòng Tổng Cục, Theo QĐ, 102_A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Tham dự Hội nghị về công tác Đảng (theo Giấy triệu tập) Thanh Hóa
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
09:00 Làm việc với Hội nông dân VN Theo GM, Trụ sở HND
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Tham dự Hội nghị về công tác Đảng (theo Giấy triệu tập) Thanh Hóa
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
In lịch
Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan