LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỦY SẢN
Tuần thứ 8 từ ngày 22/02/2021 đến ngày 28/02/2021
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:30 Làm việc với Viện NCNTTS I (Theo lịch TTr. Phùng Đức Tiến) Vụ Kế hoạch Tài chính*, Bắc Ninh
14:00 Hội nghị CBCC VPTC lấy ý kiến bổ nhiệm lại Văn phòng Tổng Cục*, 103_A2
15:30 Hội nghị CBCC Vụ Pháp chế Thanh tra Vụ Pháp chế, Thanh tra*, Văn phòng Tổng Cục, 103_A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tại cơ quan
08:30 Họp Ban chấp hành Đảng ủy Tổng cục (phiên tháng 3) Văn phòng Tổng Cục*, Ban chấp hành , 102 A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
09:00 Dự Họp BCH Đảng Bộ Kiểm ngư tháng 2 Theo TB, KN
14:00 Giao ban tuần - Cục Kiểm ngư LĐ Cục, Trưởng/phó các đơn vị thuộc Cục, VP Cục*, luuvanhuy, Phòng họp Cục KN
08:30 Họp BCH Đảng uỷ Theo lịch đ/c Bí thư, 102-A2
14:00 Giao ban tuần - Cục Kiểm ngư LĐ Cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, VP Cục*, KN
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:30 Nghe báo cáo dự thảo thông tư sửa các thông tư hướng dẫn Luật thủy sản 2017 Vụ Khai thác thủy sản*, Thành viên tổ biến tập, Vụ Pháp chế, Thanh tra, 103_A2
13:30 Nghe báo cáo dự thảo thông tư sửa các thông tư hướng dẫn Luật thủy sản 2017 (Giao a Trung VT Vụ KTTS chủ trì) Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ Khai thác thủy sản*, Thành viên tổ biên tập, 103_A2
14:00 Nghe báo cáo dự thảo sửa QCVN Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ KHCN và HTQT*, Vụ Nuôi trồng thủy sản, Trung tâm KN, KN, KĐNTTS, 102_A2
15:30 Làm việc liên quan đến xây dựng trạm kiểm ngư Phú Quốc (Mời LĐTC) Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục Kiểm Ngư*, Mời Ban quản lý dự án Nông nghiệp, 102_A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tại cơ quan
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
14:00 Họp “Dự án phát triển thuỷ sản bền vững” Cục Kiểm Ngư, Hà Lê, WorldBank, 63 Lý Thái Tổ
15:30 Họp “Dự án trạm Kiểm ngư Phú Quốc” Cục Kiểm Ngư*, Theo lịch đ/c TCT, 103-A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
09:00 Làm việc với tổ IUU PTCT. Nguyễn Quang Hùng, Thành viên tổ IUU, 103_A2
14:30 Làm việc với HVNN (Theo lịch TTr. Phùng Đức Tiến) Vụ KHCN và HTQT*, Vụ Nuôi trồng thủy sản, HVNN
16:00 Nghe báo cáo rà soát nhiệm vụ KHCN Vụ KHCN và HTQT*, Viện NCNTTS 1, Mời Vụ KHCN-MT, 102_A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tại cơ quan
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
09:00 Dự họp trực tuyến "Đối thoại cấp cao về nông nghiệp giữa Việt Nam và New Zealand" Vụ KHCN và HTQT*, 2A2-BNN
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
Công tác địa phương (PTCT. Nguyễn Quang Hùng) Văn phòng Tổng Cục, Vụ Khai thác thủy sản*, Trung tâm Thông tin thủy sản, Thanh Hóa
08:30 Dự Hội đồng xét giải thưởng KHCN cấp Nhà nước Theo QĐ, 2_Ngọc Hà
14:00 Nghiệm thu nhiệm vụ công! Vụ Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Thông tin thủy sản*, Theo QĐ, 102_A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tại cơ quan
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
Công tác địa phương Vụ Khai thác thủy sản*, (Theo lịch TTr.Phùng Đức Tiến), nguyenthitrangnhung,hale,phamngoctuan, Thanh Hóa
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
Làm việc với một số đơn vị về triển khai kế hoạch 2021 (Dự kiến) Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Tổng Cục,
10:30 Làm việc với ĐSQ Mỹ (Mời PTCT. Nguyễn Quang Hùng) Vụ KHCN và HTQT*, Cục Kiểm Ngư, 102_A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tại cơ quan
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Nghe BC v/v rà soát "Triển khai nhiệm vụ điều tra thương phẩm cá ngừ và nghề cá" Vụ KHCN và HTQT, Vụ Khai thác thủy sản*, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Trung tâm Thông tin thủy sản, 102-A2
10:30 Họp tổ công tác “Nghiệm thu 3 tàu Nhật” Theo TB, 204-A2
14:00 Họp chi Bộ tháng 2 Theo TB, Cục KN
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:30 Dự lễ khánh thành nhà máy chế biến tôm Vụ Nuôi trồng thủy sản, Tiền Giang
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
In lịch
Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan