LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỦY SẢN
Tuần thứ 47 từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:30 Diễn đàn Xúc tiến thương mại các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ theo chuỗi giá trị LĐ Vụ NTTS dự!, TPHCM
10:00 Làm việc với đối tác Hàn Quốc về phát triển NTTS Vụ Nuôi trồng thủy sản, Vụ KHCN và HTQT, Viện KTQHTS, Trung tâm Thông tin thủy sản, Trung tâm KN, KN, KĐNTTS, 102_A2
14:30 Họp theo lịch TTr. Phùng Đức Tiến VPTC*, 2_A2
07:30 Công tác địa phương Theo QĐ, Vụ KHCN và HTQT*,
14:30 Họp theo lịch TTr. Phùng Đức Tiến Văn phòng Tổng Cục, Vụ Nuôi trồng thủy sản, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Trung tâm Thông tin thủy sản, duongvancuong, 2_A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tại CQ TCTS
09:00 Dự họp "Tiếp và làm việc với Cao ủy Châu Âu về môi trường, Đại dương và Nghề cá" Theo lịch Bộ trưởng, GM, Vụ KHCN và HTQT*, THISC Skyhall, Tp.HCM
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:30 Họp Ban Thường vụ đảng Bộ tháng 11/2022 Theo GM, 101_B6
10:15 Tiếp và làm việc với Giám đốc khu vực Châu Á của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa kỳ Vụ KHCN và HTQT*, 2_A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tại CQ
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:00 Hội nghị Bàn giải pháp triển khai Đề án Bảo vệ môi trường trong hoạt động thủy sản giai đoạn 2021-2030 Cty Vietfood, Quỹ Thiện tâm, Theo GM, Viện KTQHTS, Văn phòng Tổng Cục, Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ KHCN và HTQT, Vụ Nuôi trồng thủy sản, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Trung tâm Thông tin thủy sản, Cần Thơ
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
14:00 Họp thẩm định dự án ĐTXD Khu NĐTTB kết hợp Cảng cá Tịnh Hòa Vụ Kế hoạch Tài chính*, Vụ Khai thác thủy sản, Đơn vị Chủ đầu tư, và theo Giấy mời, 102 A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Dự họp "Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương" Vụ Pháp chế, Thanh tra*, theo GM, 2-A2-BNN
09:00 (giao a.Hùng-PVT phụ trách Vụ BT&PTNLTS chủ trì) Hội thảo góp ý, triển khai "OECM" tại VN Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, Cục Kiểm Ngư, Viện KTQHTS*, GM (Bộ TNMT; IUCN; WWF; MCD; Viện NCHS), 103-A2-TCTS
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
10:00 Rà soát công tác chuẩn bị Hội nghị WCPFC Vụ KHCN và HTQT*, Vụ Khai thác thủy sản, Theo QĐ, 205_A2
13:30 Tiếp đoàn công tác nước Cộng hòa Haiti theo phân công của Lãnh đạo Bộ Giao LĐ Vụ NTTS báo cáo về nuôi; LĐ Vụ KTTS báo cáo về KTTS; LĐ Vụ KHCN-HTQT báo cáo về CB, Trung tâm Thông tin thủy sản, Vụ KHCN và HTQT, Vụ HTQT, Theo GM, 102A2
15:45 Làm việc với tập thể Lãnh đạo và cấp ủy Trung tâm đăng kiểm tầu cá (Mời PTCT. Nguyễn Quang Hùng) CVP*, 102_A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
14:00 Họp thẩm định dự án ĐTXD Khu neo đậu TTB cho tàu cá đảo Cô Tô Vụ Kế hoạch Tài chính*, Đơn vị Chủ đầu tư, Vụ KTTS, Vụ BTPTNL và theo Giấy mời, 102 A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:00 Dự họp"Ý kiến về qui định phát hiện VPHC bằng phương tiện, TBKT nghiệp vụ trong lĩnh vực Thủy sản" Vụ Pháp chế, Thanh tra*, Cục Kiểm Ngư, Trung tâm Thông tin thủy sản, P..4-A8- Nhà Quốc Hội
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:30 HĐ Đánh giá TBKT nuôi trồng thủy sản Vụ KHCN và HTQT*, Theo QĐ, 102_A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
14:00 Họp thẩm định dự án ĐTXD Khu neo đậu TTB cho tàu cá đảo Nam Du Vụ Kế hoạch Tài chính*, Đơn vị Chủ đầu tư, Vụ KTTS, Vụ BTPTNL, và theo Giấy mời, 102 A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
09:00 Nghe BC tiếp thu, hoàn thiện “Đề án mở rộng các KBTB, phục hồi các HST đảm bảo 3%, 6% theo NQ 36/TW” Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, Cục Kiểm Ngư, GM (các đơn vị liên quan), 102-A2-TCTS (chuyển p.103-A2)
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:00 Hội thảo Khoa học Thủy sản Theo GM, trancongkhoi, Viện DTNN
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Dự Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và Trao tặng Huân chương độc lập hạng nhì Văn phòng Tổng Cục*, Trường CĐ, KT-KT Thuỷ sản
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
07:00 Công tác địa phương Theo GM, Ninh Bình
16:00 Chuyến bay HN - ĐN
In lịch
Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan