LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỦY SẢN
Tuần thứ 26 từ ngày 27/06/2022 đến ngày 03/07/2022
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
14:00 Dự họp BCS Đảng Bộ NN và PTNT chuyên đề Kiểm ngư (Mời LĐTC dự cùng) PTCT. Nguyễn Quang Hùng chỉ đạo chuẩn bị và dự, Văn phòng Tổng Cục, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Pháp chế, Thanh tra, Cục Kiểm Ngư*, 2_A2
14:00 Làm việc với VP Bộ về chi tiết kế hoạch chuyển đổi số Văn phòng Tổng Cục, Vụ Nuôi trồng thủy sản, Vụ Khai thác thủy sản, Trung tâm Thông tin thủy sản*, 205_A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
14:00 Tham dự cuộc họp báo cáo Ban cán sự về Đề án Kiểm Ngư (theo lịch Tổng cục trưởng) Số 2 Ngọc Hà
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
14:00 Dự họp, BC Ban cán sự: "Đề án tổng thể phát triển lực lượng Kiểm ngư giai đoạn 2021-2030" Cục Kiểm Ngư*, GM, 2A2-BNN
15:00 HN >> Đà Nẵng Cục Kiểm Ngư*, Đà Nẵng
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
13:30 Sơ kết 6 tháng đầu năm (Tập thể LĐTC) Văn phòng Tổng Cục, Vụ Kế hoạch Tài chính, 201_B6
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
09:00 Rà soát Báo cáo, nội dung, kế hoạch chuẩn bị làm việc, họp trực tuyến với đoàn EC về IUU Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ KHCN và HTQT*, Vụ Khai thác thủy sản, Cục Kiểm Ngư, Trung tâm Thông tin thủy sản, Tổ IUU, GM (Cục Thú Y; Cục QLCL; Biên Phòng; CSB, 103-A2-TCTS
13:30 Dự họp Sơ kết 6 tháng đầu năm BNN Theo lịch đ/c TCT, 201-B6-BNN
19:30 Dự Chương trình "Khát vọng Đại dương xanh" - Ban tuyên giáo TW Theo GM, 165 Xã Đàn, Đống Đa, HN (Trung tâm phát thanh-truyền hình Quân đội)
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
07:30 Công tác địa phương Vụ KHCN và HTQT*, Sóc Trăng
08:30 Nghe báo cáo nội dung sửa đổi, bổ sung và tiến độ các Thông tư lĩnh vực thú y Lãnh đạo Vụ PC-TTra dự, Vụ Nuôi trồng thủy sản, 101_B6
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Tham dự tập huấn về nghiệp vụ công tác Đảng: Nội dung Công tác tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 Theo Thông báo triệu tập: (1) Đảng ủy viên và cán bộ giúp việc Ban chấp hành Đảng ủy Tổng cục và Ban chấp hành Đảng ủy Cục Kiểm ngư. (2) Toàn thể chi ủy các Chi bộ nhiệm kỳ 2, 5 năm, Hội trường 201 Nhà B6, Số 2 Ngọc Hà
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
13:30 Họp trực tuyến với EC "Báo cáo tiến độ tình hình triển khai khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU" Thành phần (theo kế hoạch), Vụ KHCN và HTQT*, Trụ sở phái đoàn EC tại Việt Nam (Lotte)
13:30 Mời dự họp trực tuyến với EC "Báo cáo tiến độ tình hình triển khai khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU" Tổ IUU, Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ KHCN và HTQT*, Vụ Khai thác thủy sản, Cục Kiểm Ngư, Trung tâm Thông tin thủy sản, Cục Thú Y, Cục PQCLNN-TS, các đơn vị liên quan, Phòng họp Kiểm ngư (tầng 2)
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:00 Tọa đàm khoa học và công nghệ phát triển bền vững thủy sản ĐBSCL Theo GM, Cần Thơ_Trực tuyến
14:30 (HOÃN) Làm việc với VASEP (Theo lịch TTr. Phùng Đức Tiến) Văn phòng Tổng Cục, Vụ KHCN và HTQT, Vụ Nuôi trồng thủy sản*, 101_B6
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
09:00 Dự Hội đàm với Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Vụ KHCN và HTQT*, 2-A2-BNN
14:00 (HOÃN) họp "Sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 - Vụ BT&PTNLTS" Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, GM, 103-A2-TCTS
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:30 HĐ công nhận tiến bộ Kỹ thuật Hải sâm Vụ KHCN và HTQT*, Theo GM, 205_A2
10:00 Tiếp Đại sứ Cộng hòa Iran Vụ KHCN và HTQT*, Trung tâm Thông tin thủy sản, Lãnh đạo Vụ NTTS, Lãnh đạo Vụ KTTS, Phòng họp Quốc tế
14:30 Làm việc với Sở NN và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc Vụ Nuôi trồng thủy sản*, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Trung tâm Thông tin thủy sản, Vụ KHCN và HTQT, Vính Phúc
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
07:30 Hội nghị với Viện KTQHTS Vụ Nuôi trồng thủy sản, Theo GM, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Vụ KHCN và HTQT, Trung tâm Thông tin thủy sản, Vĩnh Yên
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
In lịch
Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan