LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỦY SẢN
Tuần thứ 23 từ ngày 10/06/2019 đến ngày 16/06/2019
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
Công tác nước ngoài Thành phần Đoàn công tác,
08:30 Họp Tổ sự cố Môi trường Mời a. Hùng - PTCT và c. Huệ - VTr, Thành viên Tổ sự cố MT, Vụ Khai thác thủy sản*, 102. A2
14:00 Làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh A. Hùng - PTCT, C. Huệ - VT, Thành viên Tổ sự cố MT, Vụ Khai thác thủy sản*, 103. A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tại Tổng cục
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
09:00 Làm việc liên quan đến xây dựng ĐMKTKT dịch vụ công LĐ Vụ KHTC, LĐ Vụ KHCN và HTQT, LĐ VPTC, 207_A2
10:00 Nghe đ.c Bưởi TT3K báo cáo về xây dựng TCVN lấy mẫu VTNN Vụ KHCN và HTQT, Vụ Nuôi trồng thủy sản, Trung tâm KN, KN, KĐNTTS*, 205_A2
14:00 Báo cáo kịch bản Châu thổ và kế hoạch Hội nghị Đồng bằng Sông Cửu Long (Theo lịch Bộ trưởng) Vụ Nuôi trồng thủy sản, Vụ Kế hoạch Tài chính, 2_A2
15:30 Gặp gỡ Báo chí nhân ngày 21/6 Văn phòng Tổng Cục*, 201_B6
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
14:00 Rà soát nội dung, BC, chuẩn bị họp Ban chỉ đạo quốc gia về IUU Hà Lê,Dương Văn Cường,Phan Thị Huệ,Nguyễn Minh Tánh, 204-A2
16:00 Vụ KHCN, HTQT báo cáo chuẩn bị chuyến công tác Philippine Vụ KHCN và HTQT*, 204-A2-TCTS
08:30 Dự họp Tổ sự cố MT Theo lịch Q.TC Trưởng, 102-A2
14:00 Làm việc với UBND Tỉnh Hà Tĩnh Theo lịch của Q.TC Trưởng, 103-A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
08:30 (Cả ngày) Họp Tổ IUU A. Trung - VTr, Thành viên Tổ IUU, Vụ KHCN và HTQT*, 102. A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tại Tổng cục
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
10:00 (HOÃN) Làm việc với Hội nghề cá chuẩn bị cho Vietshrimp 2020 Vụ KHCN và HTQT, Vụ Nuôi trồng thủy sản, Trung tâm Thông tin thủy sản, 205_A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Họp tổ IUU Theo lịch Q.TC Trưởng, 102-A2
14:00 Hội thảo xin ý kiến "Phần mềm xác nhận, chứng nhận điện tử nguồn gốc sản phẩm khai thác" Các tỉnh thí điểm triển khai phần meenmf, GM, Vụ KHCN và HTQT, Vụ Khai thác thủy sản, Trung tâm Thông tin thủy sản*, 103-A2-TCTS
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
08:30 Họp Tổ IUU Mời A. Trung - VT, Thành viên Tổ IUU, 102. A2
13:30 Dự Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 BCHTW Đảng khóa XII Bí thư cấp Ủy – Tập thể Lãnh đạo Tổng cục, Bí thư cấp Ủy – Thủ trưởng các Đơn vị trực thuộc Tổng cục, 201_B6
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
13:30 Tham dự Hội nghị triển khai Nghị quyết lần thứ 10 TW khóa 12 Các đồng chí Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục, Hội trường 201 B6, Số 2 Ngọc Hà
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Nghe các đơn vị báo cáo công tác chuẩn bị phiên họp của ASEAN Vụ KHCN và HTQT*, Các nhóm theo QĐ, 102_A2
09:30 Nghiệm thu Đề tài bệnh tu hài Vụ KHCN và HTQT*, Theo QĐ, 102_A2
14:00 Làm việc với Tham tán TM Đại sứ quán Na Uy 207_A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Họp tổ IUU Theo lịch Q.TC trưởng, 102-A2
10:00 Làm việc với Đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ Vụ KHCN và HTQT*, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Cục Kiểm Ngư, (LĐ và chuyên viên liên quan Cục KN dự họp, 103-A2-TCTS
13:30 dự Hội nghị triển khai Nghị quyết lần thứ 10 TW khóa 12 Theo TB, 201-B6-BNN
16:00 Làm việc với VTV1 Vụ Khai thác thủy sản*, 204-A2
17:00 Làm việc với VASEP (về cá ngừ và chứng nhận Dolfin Safe) Vụ Khai thác thủy sản*, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, 204-A2-TCTS
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
08:30 Làm việc với Trung tâm TTTS về Hệ thống giám sát tàu cá Mời A. Hùng - PTCT, Văn phòng Tổng Cục, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Khai thác thủy sản, Cục Kiểm Ngư, Trung tâm Thông tin thủy sản*, 102. A2
08:30 Họp Tổ IUU Mời A. Trung - VT, Thành viên Tổ IUU,, 103. A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tại Tổng cục
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tại cơ quan
11:00 Thứ trưởng làm việc với một số đơn vị (Triển khai TBKL số 3844/TB-BNN-VP) CV theo dõi Braxin Vụ NTTS, 216_A10
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Làm việc với Trung tâm TTTS về Hệ thống giám sát tàu cá Theo lịch Q.TC Trưởng, 102-A2
09:00 Đánh giá 02 nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn Quốc gia lĩnh vực khai thác Vụ KHCN và HTQT*, GM, Theo QĐ, 205-A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
08:30 Họp Tổ IUU Thành viên Tổ IUU, Mời a. Trung - VTr, 102. A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
14:00 Họp thường vụ Đảng ủy Bộ Số 2 Ngọc Hà
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Làm việc với các đơn vị về một số nội dung liên quan WCPFC Vụ KHCN và HTQT, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Vụ Khai thác thủy sản, Văn phòng Tổng Cục, 207_A2
09:00 HĐ xét nhiệm vụ xây dựng TCVN Vụ KHCN và HTQT*, Theo QĐ, 102_A2
13:30 Họp xét nhiệm vụ tôm Theo GM, Bộ KHCN
14:00 Họp về dự án PTTS bền vững LĐ và cv Vụ KHTC dự, 101_B6
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Họp tổ IUU Theo TB, 102-A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
In lịch
Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan