LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỦY SẢN
Tuần thứ 32 từ ngày 12/08/2019 đến ngày 18/08/2019
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:00 Báo cáo triển khai Luật thủy sản với Thường trực UBKHCNMT Vụ Pháp chế, Thanh tra*, LĐ Tổng cuc, Theo GM, nhuvancan,nguyenvantrung,letrannguyenhung,nguyenthitrangnhung,phamquangtoan,luuvanhuy,duongvancuong, 22 Hùng Vương
13:30 Rà soát báo cáo trình Bộ trưởng PTCT. Nguyễn Quang Hùng, Theo TB, phanthihue,nguyenminhphuong,nguyenvantrung,nhuvancan,letrannguyenhung,tranthanhduong,hale,luuvanhuy,duongvancuong, 102_A2
15:30 Thứ trưởng làm việc với một số đơn vị LĐ Vụ KTTS, phanthihue,nguyenthitrangnhung, 216_A10
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:00 Dự họp theo lịch Bộ trưởng (Họp với LĐCP về chuẩn bị trả lời chất vấn tại UBTVQH) Vụ Khai thác thủy sản*, VPCP (tầng 3)
11:00 Làm việc với Tham tán ĐSQ Trung Quốc "V/v hợp tác VBB" Vụ KHCN và HTQT, Vụ Khai thác thủy sản*, Cục Kiểm Ngư, (LĐ và chuyên viên theo dõi), 208-A2-TCTS
14:30 Chuẩn bị nội dung, BC, kế hoạch đoàn công tác đi Philippine Vụ KHCN và HTQT*, Đoàn công tác, 204-A2
15:30 BC Chuẩn bị nội dung, tài liệu, kế hoạch họp OFWG-APEC và Hội nghị Bộ trưởng tại Chile (20-24/8) Vụ KHCN và HTQT*, 204-A2-TCTS
Chuyến bay Hà Nội >> Chile Theo QĐ-BNN, Chile
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:30 Họp giải quyết kiến nghị của công ty Hải Bình liên quan đến sản phẩm nhập khẩu cho NTTS Vụ Nuôi trồng thủy sản*, Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ Kế hoạch Tài chính, Theo GM, 102_Á2
10:30 Làm việc với Đài Loan (Theo lịch TTr. Lê Quốc Doanh) Vụ KHCN và HTQT*, 2_A2
14:00 Làm việc với Chương trình NTMN hỗ trợ chương trình nuôi biển Theo GM, Bộ KHCN
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
Chuyến bay HN >> Philippine Đoàn công tác, Vụ KHCN và HTQT*, Philippine
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
09:30 Làm việc với MCD về eCDT Vụ Khai thác thủy sản, Nguyễn Thị Trang Nhung,Lê Văn Ninh, 207_A2
10:30 Làm việc với VT Vụ HTQT Bộ về các chương trìnhHTQT của TCTS Vụ KHCN và HTQT*, Theo GM, 205_A2
14:00 Vụ Khai thác thủy sản báo cáo giải pháp nâng cao chất lượng nguyên liệu thủy sản khai thác PTCT Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Vụ Khai thác thủy sản*, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục Kiểm Ngư, Văn phòng Tổng Cục, vuduyenhai, 102_A2
17:00 Bộ trưởng làm việc với TCTS (LĐ đơn vị chuẩn bị BC NQ 495 và LĐ các đơn vị chuẩn bị 11 vấn đề BC Bộ trưởng chuẩn bị để báo cáo trực tiếp BT) Vụ Pháp chế, Thanh tra*, Văn phòng Tổng Cục, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Vụ Nuôi trồng thủy sản, Cục Kiểm Ngư, Lãnh đạo Tổng cục, Trung tâm Thông tin thủy sản, 2_A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
Hội nghị lần 9 hợp tác song phương Thủy sản Việt Nam-Philippine Đoàn công tác, Vụ KHCN và HTQT*, Philippine
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:00 Dự phiên chất vấn UBTVQH (Theo lịch Bộ trưởng) (Cả ngày) Vụ Pháp chế, Thanh tra*, Vụ Khai thác thủy sản, Cục Kiểm Ngư, tranthanhduong,
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
Chuyến bay Philippine >> HN (17:55') Đoàn công tác, Vụ KHCN và HTQT*, Philippine
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:00 Tiếp ông David Chow chủ tịch Tập đoàn Legend Ma Cao (Theo lich Bộ trưởng) Vụ KHCN và HTQT*, 2_A2
08:30 Giao ban tháng 8 về quản lý chất lượng vật tư, an toàn vệ sinh thực phẩm (Giao VT Vụ NTTS dự) Vụ Nuôi trồng thủy sản, Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ KHCN và HTQT, 101_B6
10:00 Làm việc với Tập đoàn Legend Ma Cao Vụ KHCN và HTQT*, Vụ Nuôi trồng thủy sản, Vụ Khai thác thủy sản, Trung tâm KN, KN, KĐNTTS, Trung tâm Thông tin thủy sản, Theo GM, 102_A2
14:00 Làm việc với đại diện ĐSQ Indonesia Vụ KHCN và HTQT, Cục Kiểm Ngư*, Phòng họp Quốc tế
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tại TCTS
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:50 Chuyến bay Hà Nội >> Thái Lan>>Hà Lan>>ChiLe Theo QĐ-BNN, ChiLe
In lịch
Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan