LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỦY SẢN
Tuần thứ 2 từ ngày 13/01/2020 đến ngày 19/01/2020
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:30 Dự TK Trung Tâm TTTS Theo GM, 103_A2
14:00 Đề xuất nội dung sử dụng vốn ODA không hoàn lại của GEF LĐ các đơn vị: KHCN&HTQT, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Nuôi trồng thủy sản, Vụ Kế hoạch Tài chính, 102_A2
16:00 Dự buổi gặp mặt nhân dịp đón xuân Canh tý 2020 của VP Bộ Văn phòng Tổng Cục*, 201_B6
09:00 Hội nghị cán bộ chủ chốt cục Kiểm ngư về công tác cán bộ (Mời các đống chí LĐTC cùng dự) Văn phòng Tổng Cục*, Cục Kiểm Ngư, Theo TB, 103_A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
14:00 Họp Thường vụ Đảng ủy Bộ Số 2 Ngọc Hà
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Dự tổng kết Trung tâm TTTS Theo GM, 103-A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:30 Hội ý LĐTC CVP*, 205_A2
10:00 Dự TK VP VASEP 6 Huỳnh Thúc Kháng
14:00 Làm việc với IDH về hướng hỗ trợ sản xuất chuỗi Tôm _ Lúa Mỹ Xuyên, Sóc Trăng Vụ Nuôi trồng thủy sản, 205_A2
17:30 Thứ trưởng làm việc với TCTS LĐTC, Cục Kiểm Ngư*, Dương Văn Cường,Phan Thị Huệ,Phạm Quang Toản, 205_A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
10:00 Hội nghị Tổng kết VP VASEP năm 2019 GM, số 06, Huỳnh Thúc Kháng, HN
14:00 Thẩm định nhiệm vụ "Giải pháp xử lý, bảo quản Cá Ngừ đại dương theo công nghệ Nhật Bản" Theo GM, P.205-Bộ KHCN
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
13:30 Kiểm tra nhiệm vụ giống của Vụ NTTS Vụ Nuôi trồng thủy sản*, Theo GM, 102_A2
15:00 Dự gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập ĐCS Việt Nam Theo GM, 201_B6
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
15:00 Tham dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Số 2 Ngọc Hà
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Tổng kết công tác "Biển Đông--Hải đảo" 2019 Vụ Khai thác thủy sản*, Bộ Ngoại giao (01-Tôn Thất Đàm-HN)
15:00 Tham dự Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng CSVN Theo GM, 201-B6-BNN
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:30 HĐ thẩm định Đề cương Quy hoạch Bảo vệ và Khai thác nguồn lợi thủy sản (LĐTC) Vụ Kế hoạch Tài chính*, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Theo GM, 2_A2
13:30 HĐ thẩm định Đề cương nhiệm vụ Quy hoạch cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão (LĐTC) Vụ Kế hoạch Tài chính*, Vụ Khai thác thủy sản, Theo GM, 2_A2
15:15 Làm việc với một số đơn vị (mời a Hùng PTCT) Phan Thị Huệ,Nguyễn Văn Trung,Nguyễn Minh Tánh, 202_A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Họp thẩm định "Nhiệm vụ lập qui hoạch bảo vệ và khai thác NLTS GĐ 2021-2030" Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, theo QĐ-TTg và GM, 2-A2-BNN
10:30 Họp thẩm định nhiệm vụ "Qui hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu cho tàu cá thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050" Vụ Khai thác thủy sản*, Theo QĐ-TTg và GM, 2-A2-BNN
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
09:00 Kiểm tra nhiệm vụ giống Vụ NTTS Vụ Nuôi trồng thủy sản*, Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ KHCN và HTQT, 102_A2
13:30 TK công tác Đảng 2019 Theo TB, 103_A2
15:00 Đại hội Cán bộ công chức và Phát động thi đua năm 2020 Theo TB, 103_A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
13:30 Tổng kết công tác Đảng bộ Tổng cục Thủy sản 2019. Ban chấp hành Đảng ủy, Lãnh đạo Tổng cục, , Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Tập thể cấp ủy và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục , Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên , 103 A2
15:00 Tham dự Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động 2019 Tổng cục Thủy sản 103 A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
13:30 Tổng kết công tác Đảng 2019 Theo TB, 103-A2
14:00 Thứ trưởng Tiến làm việc với TCTS về "Chỉ thị của Ban bí thư về IUU" Hà Lê,Nguyễn Tiến Thắng,Phan Thị Huệ,Nguyễn Minh Tánh, Phòng TTr.Tiến
15:00 Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 2019 Theo TB, 103-A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
In lịch
Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan