LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỦY SẢN
Tuần thứ 12 từ ngày 27/03/2023 đến ngày 02/04/2023
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:00 Làm việc với HH VASEP LĐ các đơn vị: , Văn phòng Tổng Cục*, Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ Nuôi trồng thủy sản, Vụ Khai thác thủy sản, VPHH tại TPHCM
14:00 Tiếp đoàn công tác New Zealand (Giao lĐ Vụ KHCN-HTQT chủ trì) Vụ KHCN và HTQT*, Vụ Nuôi trồng thủy sản, Vụ Khai thác thủy sản, Trung tâm Thông tin thủy sản, 102_A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
09:00 Nghe BC “Kế hoạch thả giống, tái tạo NLTS nhân ngày 1/4 Truyền thống ngành thuỷ sản” Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*,
Đi công tác nước ngoài Theo QĐ (Đoàn công tác của LĐ Bộ NN&PTNT), Hàn Quốc - Ireland
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
Tham gia đoàn công tác Theo QĐ, Nước ngoài
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
09:00 Giao ban tháng 3, kế hoạch tháng 4/2023 “Cục Kiểm ngư” Cục Kiểm Ngư*, Các chi cục Kiểm ngư Vùng I;II;III;IV;V, Hội trường KN (tầng 2)
10:30 Thứ trưởng “Nghe báo cáo 02 Dự án giống: giống bố mẹ tôm thẻ chân trắng và giống nấm chất lượng cao” Vụ Nuôi trồng thủy sản*, (LĐ & chuyên viên theo dõi dự họp; BC””), 101-B6-BNN
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
Tham gia đoàn công tác Theo QĐ, Nước ngoài
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
09:00 Nghe BC “Đề án thu phí, phương án thu phí bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản & Quĩ Tái tạo NLTS” Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, Cục Kiểm Ngư, Đơn vị tư vấn, GM (chuyên gia liên quan), GM (Vụ TC-BNN), 102-A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
Tham gia đoàn công tác Theo QĐ, Nước ngoài
14:00 Bàn triển khai Lễ hội cá sông Đà 2023 Giao LĐ Vụ NTTS và Vụ KHCN-HTQT dự, Văn phòng Tổng Cục, Sở NN Hòa Bình
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:00 Dự họp giao ban tháng 3-Bộ NN Văn phòng Tổng Cục, Vụ Kế hoạch Tài chính*, 201-B6-BNN
13:30 Hội thao chào mừng "Kỷ niệm 64 năm truyền thống Ngành Thủy sản" Đoàn Thanh niên TCTS*, Các đơn vị thuộc TCTS tham gia, GM, TCTS
14:00 Tham dự cuộc họp thẩm tra của UBPL Quốc Hội về "Cho phép sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện VPHC trong lĩnh vực thủy sản" Vụ Pháp chế, Thanh tra*, Cục Kiểm Ngư, (theo lịch LĐ Bộ), Nhà Quốc Hội
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
Tham gia đoàn công tác Theo QĐ, Nước ngoài
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Dự họp báo thường kỳ Bộ NN Văn phòng Tổng Cục*, 201-B6-BNN
10:00 TTr. Tiến nghe báo cáo tiến độ thực hiện một số nội dung Văn phòng Tổng Cục*, Vụ Kế hoạch Tài chính, 2A2-BNN
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
07:30 Dự Lễ thả giống, tái tạo NLTS nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống ngành Thuỷ sản Việt Nam The GM, Văn phòng Tổng Cục, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, Cục Kiểm Ngư, Trung tâm Thông tin thủy sản, TP. Hồ Chí Minh
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
Đi công tác nước ngoài Theo QĐ (Đoàn công tác của LĐ Bộ NN&PTNT), Hàn Quốc - Ireland
In lịch
Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan