LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỦY SẢN
Tuần thứ 8 từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/03/2024
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Cục trưởng
09:00 HĐ xem xét nhiệm vụ ATTP 2024 Phòng Nuôi trồng thủy sản*, Theo GM, 102_A2
11:00 Công tác địa phương Phòng Kế hoạch Tài chính*, Phòng Giống và Thức ăn thủy sản, Phòng Nuôi trồng thủy sản, Phòng Khai thác thủy sản, Phòng Quản lý tàu cá và CSDVHC nghề cá, Phòng Pháp chế, Thanh tra, Nam Định
15:30 Họp theo lịch TTr. Phùng Đức Tiến (PCT. Nhữ Văn Cẩn dự) 102_B6
07:30 Công tác địa phương Theo QĐ, TP_HCM
Nhữ Văn Cẩn
Phó Cục trưởng
15:30 Dự họp về TT nuôi biển công nghệ cao của Viện NCNTTS 1 (Lịch TTr Phùng Đức Tiến) Phòng Nuôi trồng thủy sản, 102B6
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Cục trưởng
14:30 Hop BCH Đảng Ủy Văn phòng Cục*, UV BCH, 204_A2
16:00 Họp theo lịch Bộ trưởng Phòng Nuôi trồng thủy sản, Phòng Khai thác thủy sản, Văn phòng Cục, Phòng Quản lý tàu cá và CSDVHC nghề cá, 2_A2
Nhữ Văn Cẩn
Phó Cục trưởng
Làm việc tại cq
14:30 Báo cáo Thứ trưởng về Dự thảo Thông tư sửa TT23 Phòng Quản lý tàu cá và CSDVHC nghề cá*, Lê Thị Luyến, 2A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Cục trưởng
08:00 Hội nghị bổ nhiệm lại Lãnh đạo Bộ Theo GM, 201_B6
10:00 Họp về Đè án vị trí việc làm Văn phòng Cục*, 201_B6
15:00 Làm việc với Sở NN Quảng Ninh (Mời a Cẩn PCT) Văn phòng Cục, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng KHCN và HTQT, Phòng Giống và Thức ăn thủy sản, Phòng Nuôi trồng thủy sản*, 103_A2
Nhữ Văn Cẩn
Phó Cục trưởng
Làm việc tại cq
08:00 Dự Hội nghị bổ nhiệm lại LĐB 2A2
10:00 Dự họp theo lịch Bộ trưởng Phòng Nuôi trồng thủy sản, Phòng Quản lý tàu cá và CSDVHC nghề cá, Phòng Khai thác thủy sản, 2A2
15:00 Làm việc với SNN tỉnh Quảng Ninh 103A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Cục trưởng
09:00 Dự Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ NTTS 102_A2
10:30 Góp ý dự thảo báo cáo sơ bộ theo KL 575 và kế hoạch kỷ niệm 65 năm Lãnh đạo cục, Trưởng các phòng thuộc cục, VPC*, 102_A2
14:00 Giao ban tháng Bộ Văn phòng Cục, Phòng Kế hoạch Tài chính*, 2_A2
Nhữ Văn Cẩn
Phó Cục trưởng
Làm việc tại cq
08:30 Họp thẩm định Dự thảo TT sửa đổi TT 23 Phòng Khai thác thủy sản, Phòng Quản lý tàu cá và CSDVHC nghề cá*, Phòng Pháp chế, Thanh tra, 404A10
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Cục trưởng
08:30 Làm việc với ICAFISH và IDH về sáng kiến giảm phát thải trong nuôi trồng thủy sản Phòng KHCN và HTQT, Phòng Giống và Thức ăn thủy sản, Phòng Nuôi trồng thủy sản*, Theo GM, 102_A2
08:30 Họp theo lịch TTr. Nguyễn Quốc Trị (PCT. Nhữ Văn Cẩn dự) 101_B6
14:00 Làm việc với ĐSQ Liên Bang Nga Phòng KHCN và HTQT*, Phòng Giống và Thức ăn thủy sản, Phòng Nuôi trồng thủy sản, Theo GM, 102_A2 (Trực tiếp và trực tuyến)
Nhữ Văn Cẩn
Phó Cục trưởng
08:30 Dự họp theo lịch TTr Nguyễn Quốc Trị Phòng Nuôi trồng thủy sản*, 101B6
14:00 Rà soát hoàn thiện hồ sơ TT sửa đổi TT23 maixuannghia,nguyenvanvu, 206 A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Cục trưởng
08:00 Họp về Danh mục sự nghiệp công Phòng Kế hoạch Tài chính*, Phòng Pháp chế, Thanh tra, 2_A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
In lịch
Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan