LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỦY SẢN
Tuần thứ 37 từ ngày 18/09/2017 đến ngày 24/09/2017
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Vũ Văn Tám
TTr, Tổng Cục trưởng
Tham dự Hội thảo ASEAN - Úc về các phương thức phối hợp toàn Chính phủ về phòng chống đánh bắt cá bất hợp pháp Vụ HTQT*, TCTS, ,
08:30 Giao ban tuần Tổng cục Thủy sản (giao PTCT. Nguyễn Ngọc Oai chủ trì) LĐ TCTS, Thủ trưởng các đơn vị, 102.A2
Nguyễn Ngọc Oai
Phó Tổng Cục trưởng
08:30 Giao ban tuần Tổng cục LĐ TCTS, Thủ trưởng các đơn vị,, 102.A2
14:00 Họp góp ý Đề án đàm phán Hội nghị lần thứ XIV Ủy ban liên hợp Nghề cá vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc Vụ Khai thác thủy sản*, Theo GM, 103.A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Trong tuần: giao đ/c Vụ trưởng Vụ KHTC chủ trì, bố trí lịch làm việc với Cục Kiểm Ngư về tiến độ triển khai chuẩn bị thực hiện đầu tư Trạm Kiểm Ngư Phú Quốc
14:00 Tham dự Hội nghị tại Bộ Nội vụ về cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của Bộ đa ngành, đa lĩnh vực (theo GM) Văn phòng Tổng Cục, Bộ Nội vụ
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Giao ban Tổng cục thủy sản LĐ các đơn vị, 103_A2
14:00 Bộ trưởng nghe báo cáo chuẩn bị Hội nghị định hình và chuyển đổi sinh kế vùng ĐBSCL Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Nuôi trồng thủy sản, Vụ Khai thác thủy sản, 2_A2
08:00 Hội nghị góp ý dự thảo Luật thủy sản (sửa đổi) Vụ Pháp chế, Thanh tra, Theo GM, TP HCM
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Vũ Văn Tám
TTr, Tổng Cục trưởng
Tham dự Hội thảo ASEAN - Úc về các phương thức phối hợp toàn Chính phủ về phòng chống đánh bắt cá bất hợp pháp Vụ HTQT*, TCTS, ,
Nguyễn Ngọc Oai
Phó Tổng Cục trưởng
08:30 Họp Hội đồng: (1) Thẩm định thuyết minh đề cương Dự án Cảng cá loại I - Yêu cầu kỹ thuật; (2) Thẩm định thuyết minh đề cương Dự án Cảng cá loại II - Yêu cầu kỹ thuật Vụ KHCN và HTQT*, Thành viên HĐ, 102_A2
08:30 Làm việc với Cục KN về triển khai kế hoạch Quý IV Văn phòng Tổng Cục, Vụ Kế hoạch Tài chính, Cục Kiểm Ngư*, (Lđ. Cục và các Trưởng, Phó phòng Cục KN), 102.A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
14:00 Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ về: công tác tổ chức cán bộ, cải cách hành chính, thực hiện Nghị quyết số 19 Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra, Đại diện LĐ Vụ KHTC, KHCN&HTQT, NTTS, trung tâm KNKN; cán bộ đầu mối về CCHC các đơn vị. Lãnh đạo và cán bộ theo dõi về công tác TTCB Cục KN, các Trung tâm thuộc Tổng cục , VPTC, 103 A2
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
Công tác địa phương Theo QĐ, Hải Phòng
08:00 Tham dự Hội nghị định hình chiến lược và các dự án chuyển đổi quy mô lớn nhằm phát triển bền vững vùng ĐBSCL Cần Thơ
08:00 Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung dự thảo Luật thủy sản (sửa đổi) theo các ý kiến góp ý tại TW và các đoàn đại biểu Quốc hôi tại 61 địa phương Vụ Pháp chế, Thanh tra, Lãnh đạo các đơn vị trong TC, 22 Hùng Vương
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Vũ Văn Tám
TTr, Tổng Cục trưởng
Tham dự Hội thảo ASEAN - Úc về các phương thức phối hợp toàn Chính phủ về phòng chống đánh bắt cá bất hợp pháp Vụ HTQT*, TCTS, ,
Nguyễn Ngọc Oai
Phó Tổng Cục trưởng
08:30 Làm việc với Vụ KTTS về kế hoạch công tác Quý IV và chuẩn bị Hội nghị tổng kết khai thác cá vụ Nam năm 2017 & Triển khai khai thác cá vụ Bắc năm 2017-2018 Vụ Khai thác thủy sản*, 102.A2
14:00 Họp Luật Thủy sản sửa đổi Mời a. Dũng - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Lđ các Vụ: KTTS; NTTS; BT&PTNLTS, Vụ Pháp chế, Thanh tra*, Trung Tâm Đăng kiểm tàu cá , 102.A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
14:00 Họp Hội đồng thẩm định đề cương dự toán nhiệm vụ xây dựng trang thông tin đối với sản phẩm chủ lực theo Quyết định, và theo GM, 102 A2
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
08:00 Dự họp góp ý Luật thủy sản sửa đổi với VCCI (LĐ Vụ PC,TTra dự) Vụ Pháp chế, Thanh tra, Theo TB, Trụ sở VCCI_Hà Nội
08:00 Bộ trưởng nghe báo cáo chuẩn bị Hội nghị định hình chiến lược và các dự án chuyển đổi quy mô lớn nhằm phát triển bền vững vùng ĐBSCL Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Nuôi trồng thủy sản, 2_A2
14:00 Làm việc với ông Micheal Roy (USAID) Vụ KHCN và HTQT, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, 205_A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Vũ Văn Tám
TTr, Tổng Cục trưởng
Tham dự Hội thảo ASEAN - Úc về các phương thức phối hợp toàn Chính phủ về phòng chống đánh bắt cá bất hợp pháp Vụ HTQT*, TCTS, ,
Nguyễn Ngọc Oai
Phó Tổng Cục trưởng
08:00 Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo của Đoàn giám sát v/v thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh Vụ Nuôi trồng thủy sản, Vụ Khai thác thủy sản*, Nhà Quốc hội
14:00 Họp Luật Thủy sản sửa đổi Mời a. Chiêm - Chuyên gia về TS, Mời a. Hưng - nguyên Vụ trưởng Vụ KTN - VPCP, Lđ các Vụ: KTTS; NTTS; BT&PTNLTS, Vụ Pháp chế, Thanh tra*, 102.A2
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
09:30 Làm việc với nhóm công tác truyền thông Vu KHCN và HTQT*, 205_A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Vũ Văn Tám
TTr, Tổng Cục trưởng
08:00 Họp liên tịch Lãnh đạo và Đảng ủy Tổng cục Thủy sản mở rộng TCTS* (LĐ TCTS, Thủ trưởng các đơn vị, CVP TCTS*), GM, , 103.A2 NCH
14:00 Làm việc với Ủy ban KHCNMT Quốc hội và Bộ Tài nguyên Môi trường về Luật Thủy sản (Sửa đổi) TCTS* (PTCT. Trần Đình Luân, Vụ PCTTr*), Vụ PC, GM,, , Phòng 804, VP Quốc hội, 22 Hùng Vương
18:00 Chuyến bay Hà Nội - TP. HCM
Nguyễn Ngọc Oai
Phó Tổng Cục trưởng
08:00 Họp liên tịch Lãnh đạo và Đảng ủy Tổng cục Thủy sản mở rộng 103.A2 NCH
14:00 (HOÃN) Họp Hội đồng thẩm định đề cương dự toán nhiệm vụ "Khảo sát bổ sung, đánh giá mức độ phục hồi của hệ sinh thái thủy sinh và NLTS sau sự cố môi trường biển” Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, Theo GM, 102.A2
14:00 Làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Theo lịch Bộ trưởng, 2_A2, Số 2 Ngọc Hà
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
08:00 Họp Đảng ủy: tham gia ý kiến với Lãnh đạo Tổng cục về công tác tổ chức cán bộ của Tổng cục Ban chấp hành Đảng ủy, đ/c Bí thư Chi bộ Vụ: KHTC, NTTS, BTPTNL, 103 A2
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
08:00 Họp liên tịch Lãnh đạo và Đảng ủy Tổng cục Thủy sản mở rộng Theo TB, 103_A2
14:00 UBKHCN-MT Quốc hội làm việc với Bộ TNMT, Bộ NN và PTNT Vụ Pháp chế, Thanh tra, Theo TB, 22_Hùng Vương
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Phó Tổng Cục trưởng
14:00 Họp Hội đồng thẩm định đề cương dự toán nhiệm vụ "Khảo sát bổ sung, đánh giá mức độ phục hồi của hệ sinh thái thủy sinh và NLTS sau sự cố môi trường biển” Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, Theo GM, 102.A2
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
08:00 HĐ nghiệm thu nhiệm vụ điều tra nguồn lợi Vụ KHCN và HTQT, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Theo QĐ, 102_A2
08:30 Bộ trưởng nghe báo cáo chuẩn bị Hội nghị định hình chiến lược và các dự án chuyển đổi quy mô lớn nhằm phát triển bền vững vùng ĐBSCL 2_A2
09:00 Làm việc với HH cá tra và công ty IDI về tổ chức ẩm thực tại Hội trợ cá tra Trung tâm Thông tin thủy sản, Vụ Nuôi trồng thủy sản, Theo GM, 205_A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
In lịch
Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan