LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỦY SẢN
Tuần thứ 6 từ ngày 11/02/2019 đến ngày 17/02/2019
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
09:00 Gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi 2019 Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các đơn vị, Toàn thể CC VC và NLĐ thuộc Tổng cục, Văn phòng Tổng Cục*, 103. A2
08:00 Hội nghị triển khai phát triển ngành hàng cá tra năm 2019 (theo lịch Bộ trưởng) Vụ Nuôi trồng thủy sản*, Theo GM, An Giang
14:00 An Giang --> Cần Thơ --> Hà Nội Vụ Nuôi trồng thủy sản,
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
07:30 Làm việc tại cơ quan
07:00 Hội nghị Phát triền ngành hàng cá Tra (Theo lịch LĐ Bộ) Vụ Nuôi trồng thủy sản, Theo GM, An Giang
09:00 Làm việc với đoàn doanh nghiệp thung lũng nông nghiệp công nghệ cao Trung Quốc Theo lịch TTr. Trần Thanh Nam) LĐ Vụ BT và PTNLTS, LĐ Vụ KHCN và HTQT, 102_B6, số 2 Ngọc Hà
14:00 Họp rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết 120/NQ-CP về Đồng bằng sông Cửu Long Theo lịch TTr. Hoàng Văn Thắng) - Giao LĐ Vụ KHTC chủ trì LĐ Vụ KHCN và HTQT*, Vụ NTTS, 101_B6, số 2 Ngọc Hà
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
09:00 Gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi 2019 Theo TB, 103-A2
09:00 Vụ BT&PTNL báo cáo tình hình nghiệm thu, kế hoạch triển khai, điều chỉnh các Dự án 2019 (I.8, I.9, I.10, DA nội đồng) Văn phòng Tổng Cục, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ KHCN và HTQT, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, Viện NCHS, 102-A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
Làm việc tại cơ quan
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tại Tổng cục
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
09:00 Góp ý Chiến lược Phát triển thủy sản Tuyên Quang theo Kết luân của Bộ trưởng Vụ NTTS*, Vụ Pháp chế, Thanh tra, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Khai thác thủy sản, 102_A2
10:00 Nghe Vụ NTTS báo cáo kê hoạch triển khai Hội nghị cá tra Vụ NTTS*, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ KHCN và HTQT, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Văn phòng Tổng Cục, 102_A2
15:00 Dự buổi làm việc với Ban đối ngoại TW (Theo lịch TTr. Lê Quốc Doanh) Vụ KHCN và HTQT, 101_B6
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
08:30 Giao ban tháng Tổng cục Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các Đơn vị, Cán bộ đầu mối và tổng hợp tại các Đơn vị, Bí thư Đoàn TN, Thư ký Tổ IUU, Vụ Kế hoạch Tài chính *, Văn phòng Tổng Cục*, Mời Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tham dự và chỉ đạo , 103. A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
08:00 Giao ban tháng Tổng cục theo lịch Q.Tổng cục trưởng, 103 A2
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
08:00 Giao ban tháng Tổng cục Theo TB, 103_A2
16:00 Làm việc với BCH Đoàn thanh niên về kế hoạch kỷ niệm 60 tại TCTS CVP TCTS, BCH đoàn thanh niên, 207_A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Giao ban tháng Tổng cục thuỷ sản Theo TB, 103-A2
16:00 Làm việc với VTV1 Vụ Khai thác thủy sản*, 204-A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
08:30 Dự buổi gặp mặt các cụ hưu đầu xuân Kỷ Hợi 103. A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tại Tổng cục
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Dự buổi gặp mặt các cụ hưu đầu xuân Kỷ Hợi Theo GM, 103_A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Dự buổi gặp mặt các cụ hưu trí đầu xuân Kỷ Hợi GM, TCTS
14:00 Họp về Dự thảo NQ tăng cường đầu tư, nâng cấp hệ thống CSDV hậu cần nghề khai thác hải sản hiệu quả, bền vững Vụ Kế hoạch Tài chính*, Vụ Khai thác thủy sản, 216-A10_BNN (Theo lịch TTr. Phùng Đức Tiến)
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
08:30 Họp Tổ IUU Thành viên Tổ IUU, Vụ KHCN và HTQT*, 102. A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tại Tổng cục
13:30 Họp Ban chỉ đạo CCHC, triển khai các nhiệm vụ CCHC trọng tâm năm 2019 của Bộ Lãnh đạo , cán bộ đầu mối về CCHC các đơn vị: Văn phòng TC, Vụ PCTTra, Trung tâm KNKN, , 201 B6, số 2 Ngọc Hà
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
07:00 Làm việc với VOV 43 Bà Triệu
08:30 Làm việc với Truyền hình Nhân dân 207_A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Họp Tổ IUU Theo lịch Q.TCTr, 102-A2
14:00 Rà soát kế hoạch chi tiết, chuẩn bị “Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành thuỷ sản” tại QN Văn phòng Tổng Cục*, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, Trung tâm Thông tin thủy sản, 103-A2
16:00 Họp Tổ IUU xây dựng kế hoạch chi tiết 2019 Tổ IUU, 102-A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
09:00 Chuyến bay: Hà Nội --> Tp. HCM Vụ Nuôi trồng thủy sản*,
14:00 Dự Hội nghị triển kế hoạch xuất khẩu thủy sản năm 2019 Theo GM, Khách sạn Intercontinental (Q1. Tp. HCM)
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
14:00 Dự Hội nghị triển khai kế hoạch XKTS 2019 (Theo lịch Bộ trưởng) Theo GM, Vụ Nuôi trồng thủy sản, 39 Lê Duẩn, Q1, TPHCM
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
08:00 Tp. HCM --> Đồng Tháp: Đi thăm vùng nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Đồng Tháp (Theo lịch Bộ trưởng) Vụ Nuôi trồng thủy sản*, Theo GM, Đồng Tháp
14:00 Làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp (Theo lịch Bộ trưởng) Thành phần Đoàn công tác, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp
17:00 Đồng Tháp -> An Giang Vụ Nuôi trồng thủy sản*,
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
07:30 Khảo sát cơ sở sản xuất cá tra tại An Giang, Đồng (Theo lịch LĐ Bộ) Theo KH, Vụ Nuôi trồng thủy sản,
In lịch
Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan