LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỦY SẢN
Tuần thứ 16 từ ngày 22/04/2019 đến ngày 28/04/2019
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
08:00 (A. Hùng - PTCT dự và báo cáo) Giao ban Tháng Bộ (Theo lịch Bộ trưởng) Vụ Kế hoạch Tài chính*, 2A2_ Số 2 Ngọc Hà
08:30 Họp Tổ IUU về rà soát báo cáo Hội nghị IUU ngày 23/4 và Tờ trình thành lập Ban chỉ đạo Thành viên Tổ IUU, Vụ KHCN và HTQT (C. Trang Nhung*), 102. A2
10:00 Làm việc với Thứ trưởng Phùng Đức Tiến về công tác chuẩn bị Hội nghị IUU ngày 23/4 Thành viên Tổ IUU *, Số 2 Ngọc Hà
14:00 Hà Nội -> Quảng Ninh A. Cẩn - VTr, Vụ Nuôi trồng thủy sản*, Quảng Ninh
Nghỉ Lễ 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tại Tổng cục
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
Công tác nước ngoài
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:00 Giao ban Tháng Bộ (Theo lịch Bộ trưởng) Theo TB, 2-A2-BNN
14:00 Chuẩn bị báo cáo, tài liệu Hội nghị IUU Tổ IUU, 102-A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
08:30 Lễ công bố Tôm giống chất lượng cao Việt - Úc Quảng Ninh (Theo lịch Thứ trưởng Phùng Đức Tiến) A. Cẩn - VTr, Quảng Ninh
14:00 Hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban Châu ÂU (theo lịch của Bộ trưởng) Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các Đơn vị, Thành viên Tổ IUU, Theo GM, Hội trường 201.B6_ (Số 2 Ngọc Hà)
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
14:00 Tham dự Hội nghị về IUU theo lịch Q. Tổng cục trưởng, Số 2 Ngọc Hà
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
Công tác nước ngoài
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
14:00 Hội nghị triển khai các giải pháp cấp bách khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban Châu ÂU (theo lịch của Bộ trưởng) Theo lịch Bộ trưởng, 201-B6-BNN
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
08:30 Họp Lãnh đạo Tổng cục và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Lãnh đạo Tổng cục, Các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Văn phòng Tổng Cục*, 102. A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Họp Đảng ủy Tổng cục 102 A2
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
Công tác nước ngoài
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Họp Lãnh đạo Tổng cục và Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Theo lịch Q.TC trưởng, 102-A2
14:00 Họp thẩm định điều chỉnh Dự án I.8 & I.9 Theo QĐ Hội đồng, GM, Vụ KHCN và HTQT*, 102-A2-TCTS
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
08:30 Nghe Trung tâm Thủy sản báo cáo về Hệ thống giám sát tàu cá A. Hùng - PTCT, A. Trung - VTr, A. Cường - CVP, A. Toản - VTr, C. Huệ - VTr, C. Trang Nhung - PVT, A. Hà Lê - PCT, Trung tâm Thông tin thủy sản*, 103. A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Họp Thường vụ Đảng ủy Bộ (dự kiến)
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
Công tác nước ngoài
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Vụ BT&PTNL báo cáo kế hoạch triển khai Dự án “nội đồng, biển sâu” và DA CSDL nghề cá Văn phòng Tổng Cục, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ KHCN và HTQT, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản*, 102-A2
14:00 Vụ KTTS Báo cáo tình hình và kế hoạch triển khai “Đề án khai thác viễn dương” Vụ KHCN và HTQT, Vụ Khai thác thủy sản*, 204-A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Q. Tổng cục trưởng
08:30 Họp góp ý quy định kỹ thuật đối với Hệ thống giám sát tàu cá Vụ Khai thác thủy sản, Cục Kiểm Ngư, Trung tâm Thông tin thủy sản*, Các đơn vị cung cấp thiết bị đầu cuối, 103. A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Làm việc tại Tổng cục
Trần Đình Luân
Phó Tổng cục trưởng
Công tác nước ngoài
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Nghe báo cáo về việc triển khai 02 Dự án Qui hoạch ngành thuỷ sản “BV&PTNL; Cảng cá, bến cá” Văn phòng Tổng Cục, Vụ Kế hoạch Tài chính*, Vụ Khai thác thủy sản, Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, 102-A2
14:00 Họp nghiệm thu nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra Chương trình mục tiêu ngành Thuỷ sản Vụ Kế hoạch Tài chính*, Theo QĐ, 102-A2-TCTS
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
In lịch
Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan