LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỦY SẢN
Tuần thứ 26 từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:00 Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020 LĐTC, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Vụ KHTC và VPTC chuẩn bị tài liệu,
14:00 Đăng ký thi Theo TB, HVHC
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
08:00 Tham dự Hội nghị sơ kết 2020 của Bộ Số 2 Ngọc Hà
14:00 Rà soát công tác xây dựng danh mục và chuẩn bị giao kế hoạch nhiệm vụ công ích Vụ Khai thác thủy sản*, (Anh Quốc), Vụ Kế hoạch Tài chính, (Chị Nhung), 206 A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:00 Sơ kết công tác 6 tháng năm 2020- Bộ NN Theo GM, BNN
14:00 Chuẩn bị nội dung họp trực tuyến với EC Tổ IUU, Vụ KHCN và HTQT*, GM (VASEP; Cục Thú Y; NAFI), 205-A2
08:30 Đánh giá luận án cấp NN: “Dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương bằng công nghệ Viễn thám & GIS” Theo GM, 479 Hoàng Quốc Việt, CG,HN
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
14:00 Nghe báo cáo xây dựng Thông tư hướng dẫn Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 (PTCT. Nguyễn Thị Thu Nguyệt dự) Vụ Kế hoạch Tài chính*, Vụ KHCN và HTQT, Vụ Nuôi trồng thủy sản, 2_A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
09:00 Làm việc với đoàn Kiểm toán nhà nước Đại diện Lãnh đạo các Vụ thuộc Tổng cục, Thủ trưởng và Kế toán trưởng các đơn vị dự toán, Tập thể lãnh đạo, chuyên viên tài chính Vụ KHTC, 103 A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
(HOÃN) Công tác 4 tỉnh miền Trung (ĐT hạ tầng, phục hồi HST và IUU) theo lịch TTr. Phùng Đức Tiến (giao A.Hùng-PVT Vụ BT&PTNL trưởng nhóm: chuẩn bị nội dung; kế hoạch chi tiết làm việc của Đoàn với địa phương), hoangquangtuan,nguyenminhphuong,letrannguyenhung,nguyentienthang,phamngoctuan, 4 Tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, QB, QTri, TT Huế)
14:00 Họp trực tuyến với EC về IUU Cục Thú Y, NaFi, Tổ IUU (DS):, Vụ KHCN và HTQT*, Cục tác chiến (BQP), nguyenthitrangnhung,phanthihue,letrungkien,hale,nguyenminhtanh,nguyenvantrung, Trụ sở phái Đoàn EC tại HN
14:00 Tổ tham dự họp trực tuyến với EC (tại TCTS) Vụ KHCN và HTQT*, Cục Thú Y, NaFi, VASEP, Nguyễn Thị Hồng Nhung,Nguyễn Minh Phương,Nguyễn Tiến Thắng,Đinh Mạnh Cường,Nguyễn Nam Khánh, 205-A2 (tại Tổng cục Thủy sản)
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:15 Làm việc với KNQG Vụ KHCN và HTQT*, 202_A2
09:00 Nghe báo cáo kết quả bàn giao MOVIMAR Lê Trung Kiên,Hà Lê,Lê Thị Kim Dung, 202_A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
08:00 Làm việc với Lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính 206 A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
(HOÃN) Công tác 4 tỉnh miền Trung (ĐT hạ tầng, phục hồi HST và IUU) theo lịch TTr. Phùng Đức Tiến hoangquangtuan,nguyenminhphuong,letrannguyenhung,nguyentienthang,phamngoctuan, 4 Tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, QB, QTri, TT Huế)
08:30 Hội thảo "Xây dựng chiến lược phát triển Thủy sản Việt Nam 2030-2045" Viện KT&QHTS, GM, 103-A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:00 Nghe báo cáo Đề án Tôm hùm và Tôm càng xanh Văn phòng Tổng Cục, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ KHCN và HTQT, Vụ Nuôi trồng thủy sản*, Trung tâm KN, KN, KĐNTTS, Trung tâm Thông tin thủy sản, Theo GM, 103_A2
09:30 Bàn kết nối mở rộng tiêu thụ cá tra ở phía bắc Vụ Nuôi trồng thủy sản, Văn phòng Tổng Cục, 489 Hoàng Quốc Viêt
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Rà soát công tác xây dựng Đề án Quỹ BVPTNL Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản, (Anh Bình và chuyên viên có liên quan), 206 A2
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:30 Họp đánh giá 03 nhiệm vụ TCVN, QCVN lĩnh vực khai thác Vụ KHCN và HTQT*, Theo QĐ, 102-A2
18:00 Hà Nội >> Buôn Ma Thuột Vụ Nuôi trồng thủy sản*,
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Tổng cục trưởng
08:00 Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17 và sơ kết công tác quản lý chất lượng, ATTP năm 2020 (PTCT. Nguyễn Quang Hùng dự) Vụ Nuôi trồng thủy sản*, Đắc Lắk
15:00 (HOÃN) Thứ trưởng làm việc với Viện NCNTTS 2 (PTCT. Nguyễn Quang Hùng dự) Vụ Nuôi trồng thủy sản*, TPHCM
16:00 Làm việc với Vụ KTTS Dương Văn Cường,Nguyễn Phú Quốc,Nguyễn Văn Trung, 202_A2
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Các đơn vị và Vụ Kế hoạch Tài chính hoàn thiện kế hoạch, dự toán ngân sách 2021 để báo cáo Tổng cục trưởng. Gửi báo cáo Bộ (hạn trước 05/7/2020)
Nguyễn Quang Hùng
Phó Tổng cục trưởng
08:00 Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17 và sơ kết công tác quản lý chất lượng, ATTP năm 2020 Vụ Nuôi trồng thủy sản*, Như Văn Cẩn, Đăk Lắk
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
In lịch
Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan