LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỦY SẢN
Tuần thứ 16 từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Vũ Văn Tám
TTr, Tổng Cục trưởng
09:00 Họp giao ban tuần TCTS (giao A. Oai PTCT chủ trì) Lãnh đạo Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc TC, VPTC*, 102A2
14:00 Dư họp do Phó thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì TCTS* (PTCT. Nguyễn Ngọc Oai, Vụ KTTS), , VPCP
Nguyễn Ngọc Oai
Phó Tổng Cục trưởng
08:00 Họp Ban Chỉ đạo sự cố môi trường biển tại 4 tỉnh miền Trung (Theo lịch của TT-TCT. Vũ Văn Tám) Văn phòng Chính phủ
13:00 Hà Nội -> Khánh Hòa Đoàn giám sát của UBTVQH,
Nghỉ ngày Quốc tế Lao động 1/5
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
14:00 Rà soát Quy chế tiếp nhận, xử lý văn bản của Tổng cục trước khi trình Tổng cục trưởng Văn phòng Tổng Cục*, 102 A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Vũ Văn Tám
TTr, Tổng Cục trưởng
08:30 Hội thảo tham vấn xây dựng Đề án thành lập các trường Đại học thủy sản Vụ TCCB*, theo GM, , 101B6
10:30 Nghe báo cáo về Chương trình "Nông nghiệp sạch - cho người Việt Nam, cho thế giới" Cục QLCL*, Theo GM, 101B6
Nguyễn Ngọc Oai
Phó Tổng Cục trưởng
Làm việc tại Khánh Hòa (Theo lịch của Đoàn giám sát của UBTVQH) Đoàn giám sát của UBTVQH, Khánh Hòa
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Hội thảo tham vấn thành lập các trường Đại học Thuỷ sản - UQ đ/c Chánh Văn Phòng dự 2 Ngọc Hà
08:30 Họp Hội đồng sáng kiến Bộ NNPTNT 2 Ngọc Hà
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Vũ Văn Tám
TTr, Tổng Cục trưởng
15:00 Chuyến bay Hà Nội - Tp. HCM
Nguyễn Ngọc Oai
Phó Tổng Cục trưởng
Làm việc tại Khánh Hòa (Theo lịch của Đoàn giám sát của UBTVQH) Đoàn giám sát của UBTVQH, Khánh Hòa
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Đi công tác ĐP
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Vũ Văn Tám
TTr, Tổng Cục trưởng
08:00 Công tác địa phương Cục TY, Đồng Nai
14:00 Làm việc với UBND Đồng Nai Cục Chăn nuôi*, Cục Thú Y, mời: HH Chăn nuôi Đồng Nai, BQL ATTP Tp. HCM, theo GM, , UBND tỉnh Đồng Nai
Nguyễn Ngọc Oai
Phó Tổng Cục trưởng
Sáng: Khánh Hòa -> Bình Thuận Đoàn giám sát của UBTVQH,
Chiều: Làm việc tại Bình Thuận (Theo lịch của Đoàn giám sát của UBTVQH) Đoàn giám sát của UBTVQH, Bình Thuận
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Đi công tác ĐP
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Vũ Văn Tám
TTr, Tổng Cục trưởng
08:00 Làm việc với BQL ATTP TP. Hồ Chí Minh Cục QLCLNLTS, Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, theo GM, , Tp. HCM
14:00 Công tác địa phương Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, , Tp. HCM
Nguyễn Ngọc Oai
Phó Tổng Cục trưởng
Sáng: Làm việc tại tỉnh Bình Thuận (theo lịch của Đoàn giám sát của UBTVQH) Đoàn giám sát của UBTVQH, Bình Thuận
Chiều: Bình Thuận --> TP. Hồ Chí Minh Đoàn giám sát của UBTVQH,
Nguyễn Thị Thu Nguyệt
Phó Tổng cục trưởng
Đi công tác ĐP
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Phó Tổng Cục trưởng
TP. Hồ Chí Minh -> Hà Nội
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Nguyễn Ngọc Oai
Phó Tổng Cục trưởng
Nghỉ Lễ 30/4
In lịch
Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan