LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO TỔNG CỤC THỦY SẢN
Tuần thứ 37 từ ngày 18/09/2023 đến ngày 24/09/2023
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Cục trưởng
08:30 Họp về nhiệm vụ thuê hạ tầng Văn phòng Cục, Phòng Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Thông tin thủy sản*, Theo GM, 102_A2
10:00 Họp về QHLĐ Văn phòng Cục*, Toàn thể CC và theo TB, 103_A2
10:45 Công bố các QĐ đổi tên các chi bộ và thành lập Đảng ủy bộ phận trực thuộc Cục Toàn thể các đồng chí Đảng viên tham dự Hội nghị Quy hoạch (Các đồng chí Bó thư cấp ủy thông báo cho các Đảng viên_, 103_A2
11:15 Hội Nghị Lãnh đạo mở rộng Văn phòng Cục*, Lãnh đạo Cục, Ban chấp hành Đảng ủy, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, 103_A2
14:00 Họp với P. KHCN-HTQT Phòng KHCN và HTQT*, Theo QĐ, 102_A2
15:00 Họp lãnh đạo Cục về công tác quy hoạch Văn phòng Cục*, Lãnh đạo Cục, 204_A2
Nhữ Văn Cẩn
Phó Cục trưởng
10:00 Dự họp theo lịch Cục trưởng 103A2
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Cục trưởng
06:00 Công tác địa phương Văn phòng Cục, Phòng Khai thác thủy sản, Phòng Quản lý tàu cá và CSDVHC nghề cá, Phòng Pháp chế, Thanh tra, Trung tâm Thông tin thủy sản, Hải Phòng
08:30 Tiếp Phó chủ tịch Quốc hội Cuba làm việc với Bộ (LĐ P. KHCN-HTQT dự) Phòng KHCN và HTQT, 2_A2
Nhữ Văn Cẩn
Phó Cục trưởng
07:30 Dự Diễn đàn kinh tế - xã hội Việt Nam 2023 Trung tâm Hội nghị Quốc gia
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Cục trưởng
12:00 Chuyến bay HN - TP_HCM_VT
Nhữ Văn Cẩn
Phó Cục trưởng
Làm việc tại cơ quan
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Cục trưởng
Công tác địa phương Phòng Khai thác thủy sản*, Phòng KHCN và HTQT, Vũng Tầu
Nhữ Văn Cẩn
Phó Cục trưởng
Làm việc tại cơ quan
08:00 Dự họp với Ban Dân nguyện Phòng Quản lý tàu cá và CSDVHC nghề cá, P401, 22 Hùng Vương
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Trần Đình Luân
Cục trưởng
Công tác địa phương Phòng KHCN và HTQT*, TP_HCM
16:30 Ký quy chế phới hợp với Cục Thú y (PCT. Nhữ Văn Cẩn) Văn phòng Cục, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng KHCN và HTQT, Phòng Giống và Thức ăn thủy sản, Phòng Nuôi trồng thủy sản*, Phòng Pháp chế, Thanh tra, Trung tâm Thông tin thủy sản, Cục Thú Y
Nhữ Văn Cẩn
Phó Cục trưởng
08:30 Dự họp về nhập khẩu cá tầm (Lịch TTr. Nguyễn Quốc Trị) Phòng Nuôi trồng thủy sản, Phòng Pháp chế, Thanh tra, 2A2
16:30 Lễ ký Quy chế phối hợp (Lịch Cục trưởng) Cục Thú y
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
Lãnh đạo T.gian Kế hoạch công tác Chủ trì/Tham dự Địa điểm
In lịch
Ghi chú : Đơn vị chủ trì chuẩn bị nội dung và mời các đơn vị liên quan